Programlamada kullanilan operatorler

kpmakaleler
 • Turgay Can
 • Tarih

  24 May, 2013
 • Yorum

  0
 • Görüntüleme

  1941
 • İndirme

  0

Programlamada kullanilan operatorler

Operatörler

Programlamada kullanılan operatörler

Tekli oretatörler(unary), ikili operatörler(binary), çoklu operatörler(tenary) olarak sınıflandırılmaktadır.

1 - Aritmetik operatörler

+(toplama),-(çıkarma),/(bölme),%(mod yani bölümden kalan),*(çarpım) gibi genel matematik operatörlerdir.

postfix(son-ek)/prefix(ön-ek)/infix(ara-ek) : Arttırma/azaltma operatörleridir. counter++, counter--, counter = counter + 1; şeklinde kullanımları vardır.
Operatörün bulunduğı konu göre isim alırlar.

2 - İlişkisel Operatörler

a > b : a büyüktür b
a < b : a küçüktür b
a >= b : a büyük eşittir b
a <= b : a küçük eşittir b
a == b : a eşittir b
a != b : a eşit değildir b

3 - Mantıksal Operatörler
Genelde bir koşul yada durum varsa kullanılır.

&& => ve operatörü
|| => veya operatörü
^ => ya da operatörü
! => değil operatörü

4 - Bit(Bitwise) düzeyindeki operatörler

& => ve operatörü, && göre farklı koşul içerisinde her iki tarafında doğru olması durumunda koşul başarılı olur.

false & false => false
false & true => false
true & false => false
true & true => true

| => veya operatörü
koşullardan herhangi birinin doğru olması koşulu gerçekleştirir, bütün koşulların yanlış olması koşulu gerçekleştirmez.

shift : kaydırma operatörüdür. <<, >>, >>>
<< Basamak olarak değeri sola kaydır anlamındadır.

Basamak olarak değeri sağa kaydırma anlamındadır.

Sağa belirlenen basamak kadar kayrdır ve kaydırılan yerlere sıfır ekle anlamındadır.

İfadeyi dahada açarsak. Örneğin bir int tipinde a değişkenimiz olsun değerinide 5 olarak atayalım.
int a = 5;
2'li tabanda (sayı sisteminde) 5 sayısını değeri 101'ê tekabül eder.

a >>> 1 işleminin matematiksel ifadesi 101 olan sayısı 010 şeklinde hesapla demektir. Bununda 10'luk sayı sisteminde değeri 2'dir.

 /**
 * turgay.can
 */
public static void main(String[] args) throws IOException {
  // TODO code application logic here
  int a = 5, b = 1;
  System.out.println("Sonuc : " + (a >>> b));
}

  Çıktı:
  Sonuc : 2

Kaç basamak kaydırılacağının ifadesi b burada. Farklı bir varyasyon yapalım. b değerimiz 2 olsun, 2 basamak kaydıralım.

2'li sayı sisteminde 001 olacaktır değerimiz. 10'luk sistemde karşılığı 1'dir.

Aynı mantıkla benzer diğer operatör sonuçlarına bakalım.

 System.out.println("Sonuc : " + (a >> b)); Çıktı : 2

 System.out.println("Sonuc : " + (a << b)); Çıktı : 10

Atama Operatörü

primitif(ilkel) değişkenlerde değer ataması = operatörü ile sağdan sola doğru yapılır. Nesnelerde ise değerler değil nesnelerin referansları atanır.

Nesne n1 = 3;
Nesne n2 = 5;

n1=n2;

n1 ve n2'nin referans ataması yapıldığı için n1'in değeri atamadan sonra 5 olacaktır!

İyi çalışmalar!

0 Yorum..

Yorum yapmak için "Giriş yapın" yada "Misafir üye" olarak yorum yapabilirsiniz.

Yorum Yap