C# Regular Expression (Duzenli ifadeler)

csharp
 • Turgay Can
 • Tarih

  15 Apr, 2012
 • Yorum

  0
 • Görüntüleme

  2263
 • İndirme

  0

C# Regular Expression (Duzenli ifadeler)

Bu yazıda regular expression(düzenli ifadeler) ile validasyon yazımını anlatıyor olacağım. Regular expression ile girilen parametrelerin detaylı şekilde format kontrolünü yapabiliriz.

Öncelikle sık kullanılan ifadeler için kısaltmalar aşağıdaki gibidir. Bu tarz çok sayıda ifade olduğundan en sık kullanılanları yazdım yine de diğerlerine internetteki kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

\w [A-Za-z0-9_]
\W [^A-Za-z0-9_]
\d [0-9]
\D [^0-9]

Örneğin regular expression ile telefon numaralarını kontrol eden regex ifadesini yazalım ve bu kontrol sadece aşağıdaki formatta girilen değerlere izin versin.

(222)222-22-22

Düzenli ifadelerde “^” başlangıcı “$” ise bitişi ifade eder. Dolayısıyla aşağıdaki gibi bir ifade ile kontrolü sağlayabiliriz.

^[(][\d]{3}[)][\d]{3}-[\d]{2}-[\d]{2}$

Burada “d” digit yani nümerik değerleri göstermektedir. Süslü parantezlerin içindeki değerler ise uzunluğu belirtmektedir “{3}” gibi, daha basit haliyle sadece harf ve rakamlardan oluşan ve 1 ile 5 hane arasında değer girişine izin veren düzenli ifade yazalım. Bu ifadeyi farklı şekillerde yazabiliriz.

^[0-9A-Za-z]{1,5}$
^[\w]{1,5}$

(2. ifade 1. ifadeye ek olarak “_” işaretini de kapsar)

Ayrıca düzenli ifadelerde “|” işaretini “veya” gibi düşünebiliriz. Örneğin kontrolümüzün “ABC” veya “DEF” ile başlayıp 3 hane nümerik değer ile devam etmesini isteyelim. Bu durumda aşağıdaki ifade bu kontrolü sağlayacaktır.

^(ABC|DEF)[\d]{3}$

Son olarak ^ ifadesi “[]” tagları arasında kullanılırsa bu da kapsamasın anlamına gelmektedir, yani nümerik değerlerin girilmemesini istediğimiz ifade aşağıdaki şekilde olmalıdır. Burada “+” işareti uzunluğun bir veya birden fazla olduğu anlamına gelmektedir.

^[^0-9]+$

Düzenli ifadelerin kullanımı özetle bu şekildedir.

0 Yorum..

Yorum yapmak için "Giriş yapın" yada "Misafir üye" olarak yorum yapabilirsiniz.

Yorum Yap